Vi er her for at hjælpe

Vores supportside indeholder alle de nyeste softwaredownloads, vejledninger og ofte stillede spørgsmål vedrørende vores produkter samt oplysninger om, hvordan man kan kontakte Verbatims tekniske supportafdeling. Find de svar, du har brug for, til de Verbatim-produkter, du elsker.

Here to Help

Søg i oversigten over vores supportdokumenter

Nulstil

Viser dokumenter til: Vi560 S3 M.2 SSD 512 GB

Hvad er formålet med S.M.A.R.T Technology?

Konventionelle harddiske og flash-harddiske slides over tid.  Konventionelle harddiske slides på grund af mekanisk erosion, mens flashceller slides af elektriske årsager. Læseopgaver er dog mulige uden nogen begrænsning. En flashcelle kan dog kun tage sig af skriveopgaver mellem 3.000 (MLC 25 nm) og 100.000 (SLC) afhængigt af kvaliteten.  S.M.A.R.T. (selvovervågning, analyse og rapportering) er en teknologi, der er indbygget i SSD'er og harddiske til selv-monitorering og analyseformål. Ved hjælp af en speciel software kan S.M. A.R.T.-værdier analyseres, og mulige fejlprognoser kan udarbejdes. Som følge af dette kan der opstå et skift til en skrivebeskyttet tilstand

Hvad betyder Spildopsamling?

Spildopsamlingen, i det omfang den understøttes, er en firmwarefunktion (Storage-Manager),der tager sig af en automatisk opbevaringsfiltrerings-/rengøringsproces. Data, der ikke længere behøves, er allerede slettet fra lagringscellerne, før de omskrives. Dette ledige lagerområde er tilgængeligt til fremtidige skriveopgaver. Denne filtrering/rengøring minimerer behovet for lagring af en proces. Der undgås ineffektiv brug af den udpegede lagring og en opbremsning af dataoverførslen på denne måde. I sammenligning med TRIM er spildopsamlingen uafhængig af operativsystemet og kører automatisk.

Hvorfor er 4KB Random-Write-Benchmark så vigtig?

4KB bygger den mindste standardblokstørrelse, som kan læses eller skrives i et filsystem. Dette er meget relevant, specielt for SSD'er, da disse fungerer med 64 KB sektorer og ikke med 512 bytes ligesom magnetiske drev. Dette betyder, at en SSD skal gennemføre en højere arbejdsbyrde end en harddisk.  Ved hjælp af 4KB-random-write-benchmark vises hvor lang tid en harddisk eller SSD behøver for at registrere en blok og indsætte denne i MFT (Master File Table = Data System). 

Hvad er en Supercap?

"SuperCapacitor (Supercap) fungerer som en midlertidig, men pålidelig energibuffer. I tilfælde af et pludseligt strømsvigt kan drevet gennemføre sin aktivitet uden at miste
dataene. Supercap sikrer vægtbesparelser og længere levetid."

Hvad er IOPS?

Input- og output-operationer pr. sekund er aktivitetsværdier for lagringsmedier. Dimensions-enheden viser, hvor mange input og output der kræves, og hvor mange en SSD og dens controller kan behandle. Jo højere denne værdi er, jo hurtigere er den og desto mere lagerkapacitet har SSD'en.

Hvad betyder ECC-fejlkorrektion?

"Ukorrigerede bitfejlfrekvenser (UBER = Uncorrectable Bit Error Rates) sker, når der opstår læsefejl af data på en SSD. På alm. harddiske ligger denne værdi ca. på 1 fejl pr. 1016 bit læst.
Dataoverførselshastigheden for en SSD ligger for det meste langt over 250 MB/sek., så UBER skal være ret høj (over 1017) for at sikre en passende pålidelighed.  SSD'er kræver derfor en kompleks ECC-beskyttelse. Dette betyder, at en SSD-controller skal være fleksibel nok til at behandle komplicerede ECC-algoritmer.  "

Hvad er dårlig blokhåndtering?

Den dårlige blokhåndtering på SSD'er sørger for, at data fra mangelfulde områder (celler) skubbes ind i funktionelle celler. Den defekte celle udelukkes derefter fra yderligere lagring af data, og en ny celle træder i stedet. Dermed bliver lagringskapaciteten mindre med SSD'ens driftsvarighed, men datasikkerheden og værdierne for dataoverførselshastighed forbliver på samme niveau.

Hvad betyder TRIM-understøttelse?

"Jo flere filer der slettes eller omskrives, desto mere tid kræver en standard SSD til
datalagringsprocessen. Årsagen: Hvad en magnetisk harddisk opnår i 1 trin, fuldfører en SSD i 2 trin. Hvis en fil slettes på en SSD gennem operativsystemet, slettes kun denne fils indgang i biblioteket. Den faktiske fil i sig selv er stadig gemt på SSD-lagringscellerne. Over en periode er kategorier på SSD fyldt med data, der faktisk er blevet slettet. Ved omskrivning af data skal SSD'en først tømmes, før filer kan omskrives, hvilket nedsætter skrivehastigheden lidt. TRIM-kommandoen forhindrer dette i at ske."

Hvad har jeg behov for at vide om en controller?

Ydelsesniveauet for en SSD afhænger af den anvendte controller. Der er en hel del producenter af controllere. De mest anvendte er fra Intel, Jmicron, Indilinx, Samsung og Sandforce. I mainstream-segmentet er de mest populære controllere fra Indilinx ("Barefoot" og "Amigos"), og i high-end-segment-produkterne bruges der oftere controllere fra Sandforce ("SF1200", "SF1500") . 

Hvad er forskellen mellem MLC og SLC?

"Multi-Level-Cell (MLC) og Single-Level-Cell (SLC) er to forskellige typer lagringsceller
eller generelt taler man om NAND-Flash Storage. "

SLC gemmer nøjagtigt en bit pr. celle. Koster mere, men bruger mindre energi. Overfører data lidt hurtigere, og alt-i-alt mere holdbart end MLC. 

MLC gemmer mere end en bit pr. celle. Den største fordel er en højere lagertæthed, idet der kan lagres mere end en bit pr. celle. Så den dobbelte mængde eller endda stadig større mængder information kan lagres på den samme chip-overflade sammenlignet med lagring på ét niveau. Især med Solid State-hukommelse giver dette en betydelig prisfordel i sammenligning med SLC, da den krævede chipoverflade er en meget vigtig omkostningsfaktor i fremstillingsprocessen.

Hvor hurtig er SSD'er?

Nuværende SSD'er har nemt overbudt spektret på det udbredte SATA-II-INTERFACE med 300 MB/s. Producenterne har håndteret dette ved at implementere en PCI-Express baseret RAID-løsning. Her er mange SSD-komponenter sammen med en RAID-controller bygget på et PCI-E-x4 eller 8x kort, som muliggør overførselshastigheder på op til 1,4 GB/sek.  Denne trend flytter til SATA III. Disse når en overførselshastighed på op til 550 MB/sek.

Hvad er fordelene ved SSD i sammenligning med HDD’er?

Fordelene ved SSD i sammenligning med standard HDD er hovedsageligt: Mekanisk robusthed, meget kort datatilgangstid, lettere i vægt, lavt energiforbrug og derfor mindre varmetab, hvilket for det meste bærbare computere drager fordel af, hvilket forlænger batteriets levetid.

Hvad betyder SSD?

SSD er en flash-lagringsteknologi, der på lang sigt erstatter standardharddisken.

SSD står for “Solid State Disk” og også “Solid State Drive.”

Produktservice og support
Få dine spørgsmål besvaret vedrørende opsætning, brug og pleje, reparations- og vedligeholdelsesproblemer. Vi kan hjælpe.
Email:

Send en e-mail for at modtage svar direkte fra en Verbatim-supportrepræsentant.

E-mail til supportteamet
Phone:

Ring til en Verbatim-supportrepræsentant på:

00 800 3883 2222 eller 0049 6196 900198/ -96/ -94
Verbatim support er tilgængelig mandag – fredag fra kl. 9 til 17:00 Centraleuropæisk tid (ekskl. helligdage) og på følgende sprog: Engelsk, tysk, italiensk, fransk og spansk.