Verbatim-batterier er en sikker energikilde til alle enheder, når de bruges korrekt. De må ikke misbruges eller anvendes forkert, og man bør altid huske på følgende detaljer:

 

 

 

1. Et batteri kan kortsluttes, hvis den positive og negative pol kommer i kontakt med hinanden. Dette kan føre til punktering og lækage.
2. Hold altid batterier uden for børns rækkevidde. Hvis nogen sluger et batteri, skal der straks søges lægehjælp.
3. Forsøg aldrig at genoplade ikke-opladelige batterier. Dette kan resultere i udvikling af gas og/eller varme, hvilket kan føre til eksplosioner eller brand.
4. Brænd aldrig batterier.
5. Forbind aldrig de samme poler på batterier.
6. Undlad at bøje, knuse eller punktere batterier.
7. Undlad at skille batterier ad.
8. Smid ikke batterier ud sammen med almindeligt husholdningsaffald.