Logoer til industriemballage

 • Genbrugssymbol:

  Dette indikerer, at emballagen kan genbruges.

 • Affald fra elektriske og elektroniske produkter (WEEE):

  Dette logo på et produkt viser, at produktet ikke bør bortskaffes sammen med almindeligt affald, og at det bør indsamles separat til godkendt genbrug eller bortskaffelse.

 • Federal Communications Commission (FCC):

  Dette er en institution i USA. Dette logo viser, at produktet ikke forstyrrer andre enheder i hjemmet eller på kontoret.

 • RoHS - Kina:

  Dette viser, at produktet ikke indeholder nogen af de substanser, der er nævnt i RoHS-direktivet (Restriction of Hazardous Substances – begrænsning af farlige substanser) samt i de kinesiske maksimumværdier (MCV) for disse substanser. Da størstedelen af elektronikken i dag anvender en eller flere af undtagelserne i EU's RoHS-direktiv og indeholder en vis grad af disse substanser ud over Kinas RoHS MCV'er, vises dette logo på ganske få produkter.

 • The Green Point / Der Grüne Punkt:

  Dette indikerer, at producenten af produktet bidrager til omkostningerne til genbrug eller genanvendelse. Producenter betaler licensgebyrer, og omkostningerne afhænger af det anvendte emballagemateriale. Dette opmuntrer producenterne til at skære ned på emballagen, da dette nedsætter omkostningen til licensgebyrerne.

 • CE-mærkning:

  For at kunne tilbyde elektriske og visse andre produkter i Europa, skal disse være CE-mærkede. Visning af CE-mærket indikerer, at produktet overholder alle relevante CE-mærkningsdirektiver.

 • Forest Stewardship Council:

  Dette logo viser, at denne produktgruppe stammer fra veldrevne skove og andre kontrollerede kilder.

 • PET/PETE-logoer:

  Disse logoer indikerer den plasttype, der er anvendt som hjælp ved genbrug. Tallet i midten indikerer plasttypen.
  1 = Polyethylene terephthalate. Dette er den mest anvendte plast til emballering.
  5 = Polypropylen
  6 = Polystyren

Verbatims emballagelogoer

 • Mere grønt, mindre plast:

  Dette logo angiver:
  - Plastreduktion på op til 93,9 %*
  - Generel reduktion i emballagevægt på op til 54,7 %
  - Næsten dobbelt fragteffektivitet
  - Væsentlig sundhedsmæssig forbedring på op til 274 %
  - (reduktion i kræftfremkaldende materialer i gram)
  - Mere sikker for forbrugerne - ingen skarpe kanter!

 • ECO:

  Angiver, at forbrugerne kan være sikre på, at de med Verbatim bruger deres penge på en mere økobevidst måde. Giver vores kunder mulighed for at få high-tech uden unødvendigt spild.