Forbedret stamper
spormønstrene på HD DVD diskens overflade skabes ved, at smeltet polycarbonate støbes i en metal stamper. Sammenlignet med en DVD-R behøver en HD DVD-R en smallere sporbredde (DVD 0.74μm, HD DVD 0.4μm), hvilket ikke kan laves ved hjælp af eksisterende fremstillingsprocesser. Derfor har Verbatim introduceret en ny stamper-teknologi, der muliggør dette.

 

 

 Tværsnit med AFM (Replica)
 Konventionel stamper
 Ved brug af den konventionelle stamper til fremstilling af HD DVD’er får sporet en mere afrundet form end ved støbning af konventionelle DVD’er. Dette skyldes den smallere sporbredde.

 

 

 

 

 

 Tværsnit med AFM (Replica)
 Forbedret stamper
 En stejl sporform opnås ved at anvende den nye forbedrede stamperfremstillingsproces.

 

 

Fremstillingsprocessen
HD DVD-R diskene er baseret på den samme disk-struktur som de nuværende DVD’er. Det vil sige, at de er limet sammen af to 0.6mm tykke lag. Derved kan man nøjes med at modificere eksisterende DVD-R produktionsfaciliteter, samt benytte en ny dye (optagelag), til den effektive fremstilling af HD DVD-R diske.

At det er muligt at benytte eksisterende (modificerede) DVD-R produktionsfaciliteter til fremstillingen af HD DVD-R diske betyder, at der ikke er behov for at investere i ekstra produktionsudstyr for at kunne omstille produktionsprocessen fra produktion af DVD-R til produktion af HD DVD-R.

Fremstillingsprocessen:
Trin 1 - Stamper, sprøjtestøbning
Trin 2 - Afkøling
Trin 3 - Dye coating
Trin 4 - Spin coating
Trin 5 - Tørring
Trin 6 - Sputtering
Trin 7 - UV sikring
Trin 8 - Lim påføring
Trin 9 - Færdig disk

 

Højkvalitets dye

Signalydeevne og høj optagefølsomhed
Verbatim har opnået fortrinlig signalydeevne og høj optagefølsomhed for den blå laser. PRSNR og SbER er standard indikatorer for signalkvalitet. Jo højere PRSNR værdi des bedre kvalitet. Jo lavere SbER værdi des bedre kvalitet. Standarden kræver en PRSNR værdi på over 15 og en SbER værdi under 5E10-5. Vores nye dye overstiger standardens krav. Den kan klare en variation i laser power variation (margen) på over 20%. Verbatim HD DVD-R diskens optimale power er omkring 8mW, mens fabrikationsspecifikationerne (book specifications), maximalt må være på 10mW. Dette betyder, at Verbatim diskene har en større power margen end standardspecifikationerne kræver, hvilket har sikret os en forbedret kompatibilitet overfor en bred vifte af hardware.