Grøn knap - energibesparelse

 

GRØN KNAP-softwaren reducerer energiforbruget og forlænger drevets forventede levetid ved automatisk at sætte din Verbatim Store `n` Go i dvaletilstand efter en programmeret tidsperiode, eller når brugeren manuelt klikker på den GRØNNE KNAP på skrivebordet.

 
 

*Det aktuelle strømforbrug (mA), der er indikeret, er målt i et testlaboratoriemiljø. Den reelle ydelse kan variere og afhænger af hardware / softwarespecifikationer / indstilling af den enhed, genstanden anvendes i. 

 

Med Grøn Knap-softwaren kan du bestemme, hvornår harddisken skal sættes i dvaletilstand for at spare energi.

Når harddisken er inaktiv, kan du blot klikke på knappen “Afbryd nu” og sætte harddisken i “dvaletilstand” for at spare energi.