USB-drev, solid state-drev (SSD) og hukommelseskort til kameraer, samlet betegnet “flashhukommelseskort”, er generelt baseret på en teknologi, der kendes som NAND-flash. Det er almindeligt, at den brugerkapacitet, der rapporteres af brugerens computersystem eller enheden, ikke fuldt ud svarer til den annoncerede kapacitet. Det er der en række grunde til.

  • Forskelle i nummersystemer

Virksomheder, der udvikler lagerenheder til computere, markerer lagerkapaciteter baseret på decimalsystemet, mens computersystemer, såsom Windows, rapporterer lagerkapaciteter baseret på det binære system. (Idet OS X Snow Leopard Apple rapporterer lagerkapaciteter baseret på decimalsystemet)

Decimal SI-definition   Binær IEC-definition
1000 (103) kB – Kilobyte 1024 (210) KiB – Kibibyte
1 000 000 (106) MB -Megabyte 1 048 576 (220) MiB – Mebibyte
1 000 000 000 (109) GB – Gigabyte 1 073 741 824 (230) GiB – Gibibyte
1 000 000 000 000 (1012) TB - Terrabyte 1 099 511 627 776 (240) TiB – Tibibyte

  • Når en lagerenhed gøres klar til, at forbrugeren kan bruge den, er det nødvendigt at udføre en formatering. Formatering optager plads, og reducerer således den lagerplads, brugeren har til rådighed.
  • Derudover udføres der også en række administrative funktioner, der er designet til, at lagerenheden opretholder den optimale ydelse gennem hele sin levetid.
  • Alle cellers ydelse overvåges under brug. En række ekstra celler bibeholdes og kan bruges som erstatning, hvis ydelsen for en individuel hukommelsescelle falder til under de accepterede standarder. Den samlede mængde af ledig plads, der er til rådighed for brugeren, forbliver konstant, idet en "ekstra" celle erstatter en defekt celle.
  • Der er et administrativt overhead i at administrere placeringen af brugerdata og attributter på lagerenheden. Enhedens lagercontroller reserverer også en lille mængde plads til firmware og efterfølgende firmwareopdateringer (der kan blive gjort tilgængelige for at løse problemer eller øge funktionaliteten).

For vores USBV-drev, solid state-drev (SSD) og hukommelseskort til kameraer forventer vi, at følgende mængde af brugerkapacitet rapporteres af Windows-operativsystemer

Nominel kapacitet Minimum rapporteret kapacitet (vil typisk være højere)
4GB ca. 3,6GB
8GB ca. 7,2GB
16GB ca. 14,4GB
32GB ca. 28,8GB
64GB ca. 57,6GB