Verbatim har altid været forrest, når det gælder teknologisk nyskabelse. Vi er i stand til at bibeholde vores lederskab og markedsføre de nyeste produkter og teknologier på baggrund af den omfattende forskning og udvikling, som varetages af vores moderselskab Mitsubishi Kagaku Media i Japan.

Vi er stolte af vores 'kerneteknologier'.

Dobbelt lag


 
Det første optagelseslag på Verbatims dobbeltlagsdisk er halvtransparent, hvilket giver tilstrækkelig reflektion til, at man kan skrive og læse data på det første lag og alligevel overføre tilstrækkelig laserkraft til at skrive og læse på det andet lag ved at refokusere laseren. Ud over optimering af lagreflektionen, er AZO-farvelag udviklet af MKM, så parametre som f.eks. signalforstærkere og effektmarginer optimeres, hvilket sikrer kompatibilitet med aktuelle dvd-standarder.

Mediet arbejder med to optagelseslag. Lag 0 har et specielt repflekterende lag, som tillader laseren at trænge igennem det, så den kan nå det andet lag (lag 1)


AZO


 

Brugt sammen med Verbatims skrivbare dvd'er.

 • Ultimativ beskyttelse mod UV-stråler til øget beskyttelse og pålidelighed. 
 • Billeder og lyd af høj kvalitet med mere end 100 års arkivering.

 •  
   
  Azo-optagelseslaget kan modstå de ekstremt høje laser- og rotationshastigheder i nye drev og maksimerer desuden deres ydeevne. Verbatim har især fokuseret på Azos holdbarhed og hurtighed.Tests har vist, at det er mere stabilt end de fleste andre farvelag, og at det påvirkes mindst af ultraviolet lys.
   
  Optagelaget er væsentligt for en cd-R's ydeevne, og dets molekylære struktur skal være designet til at absorbere den typiske bølgelængde fra laseren i et cd-R-drev, som er omkr. 780nm. Den maksimale absorptionsbølgelængde skal optimeres, så disken er kompatibel med en lang række optagehastigheder.
   
  Hvis den maksimale bølgelængde er for kort, reduceres diskfølsomheden, hvilket forårsager problemer ved optagelser ved høj hastighed. Hvis den maksimale bølgelængde imidlertid er for lang, reduceres optagelseslagets reflektion, hvilket kan forårsage læsefejl i mange drev.
   
  Azo giver høj følsomhed, som betyder pålidelige optagelser ved høj hastighed, samt høj reflektion, som mindsker risikoen for læsefejl. Det er også væsentligt, hvor tyndt optagelseslaget er. Jo tyndere laget er, jo højere er følsomheden og effektmarginen, hvilket giver bedre optagelser ved høje hastigheder. 


  HARD COAT


  Brugt sammen med Verbatims dvd-medier

 • Et særligt hårdt lag til dvd-medier, som er yderst modstandsdygtigt over for ridser

   

   

  Nogle dvd'er håndteres meget, for eksempel tages 8 cm dvd'er hyppigt ind og ud af videokameraet ude i det fri. For at beskytte dvd'erne mod skader har Verbatim 8 cm dvd'er et beskyttende lag kaldet 'Hard Coat'. Dette lag beskytter mod fingeraftryk, støv, ridser, statisk elektricitet og vand. At teste er at tro!  KRYSTAL

  Brugt sammen med Verbatims cd-R.

 • Et hårdt, klart overfladelag til øget beskyttelse mod beskadigelse af overfladen
 • Data-cd'er skal være så robuste som muligt, da de ofte anvendes under transport og ikke altid opbevares i en "jewel case" eller i et beskyttende hylster. Som resultat af dette kan der komme ridser på diskens overflade, hvilket kan betyde dårligere kvalitet og i mange tilfælde tab af data.
   
  Med dette for øje har vi udviklet krystaloverfladen, en hård, klar overflade, som er meget modstandsdygtig over for ridser, hvilket reducerer risikoen for at miste vigtige musiknumre eller vigtige dataoplysninger.

  Sørg for, at din musik og dine data er "krystalklare".   SERL

  Brugt sammen med Verbatim dvd-RW, cd-RW 10x - 16x.

 • Et særligt optagelseslag på Verbatims cd-RW- og dvd-RW-medier, som sikrer støjfri optagelse gang på gang.
 •  
  Verbatims cd-RW og dvd-RW anvender SERL (Super Eutectic Recording Layer). På konventionelle skrivbare medier forringes optagelseslaget for hver overskrivning, hvilket igen betyder en forringelse af kvaliteten. På Verbatims skrivbare medier vender optagelseslaget tilbage til en perfekt tilstand efter hver sletning, hvilket betyder, at disken er fejfri før hver optagelse. SERL giver desuden mulighed for at lagre data på disse medier i lang tid samt optage ved høj hastighed. Det betyder, at brugerne kan nyde godt af perfekt datalagring ved høj hastighed hver eneste gang.


 • MABL

  Brugt sammen med Verbatims bd-R.

 • Metalablative optagelseslag. Et særligt udformet ikke-organisk optagelseslag, som findes på Verbatims BD-R, sikrer fantastisk optagelsekompatibilitet og forlænget stabilitet til arkiveringstid.


 • BD-R LTH Type

  BD-R LTH Type er en anden type BD-R. Optagelseslaget og produktionsprocessen er anderledes:

  • Den første type BD-R blev fremstillet af uorganisk materiale, og signalet ændrede polaritet fra Høj til Lav (HTL).
  • AZO BD-R er fremstillet af organisk materiale, og signalet ændrer polaritet fra Lav til Høj (LTH).
  • Nøgleprocessen ved produktion af LTH BD-R-diske er spin-coating, der er mere effektiv end forstøvning i en vakuumproces.
  • Mere end 80% af affaldsmaterialet i en LTH BD-R-diskproduktionsproces er genbrug.

  KLAR TIL CPRM.

  • Gælder for DVD-RAM-produkter
  • Dette medie giver mulighed for at optage 'Copy Once' tv-programmer.
  • CPRM = Copy Protection for Removable Media (indholdsbeskyttelse af optagelsesdygtige medier)