Jævnt og nøjagtigt
Lige under Verbatim Blu-ray diskens ultra hårde overfladelag (0,002mm) – ScratchGuard – er der et 0.1mm tykt datalag. Det er nødvendigt, at dette lag påføres såvel jævnt som nøjagtigt, idet selv den mindste ujævnhed opfanges af den følsomme blå laser. Verbatims moderselskab, Mitsubishi Kaguku Media, bruger de seneste teknologier i deres forskning og udvikling, og de har fuldendt Blu-ray disken.

 

Uorganisk optagemateriale
Verbatims BD-R diske har et nyudviklet uorganisk optagemateriale (dye), og BD-RE er udstyret med et genskrivbart lag (phase-changing recording material), hvilket gør det muligt at lagre data med stor tæthed. Både enkeltlag (single layer) og dobbeltlag (dual layer) diskene har ekstremt lang arkiveringslevetid samt fortrinlig afspilningskvalitet.

 

Holdbarhed
Blu-ray diskenes optagelag består af et metal-nitrat lag. Den blå laser brænder huller i optagelaget, og dermed opstår dataene. Blu-ray disken er som standard udstyret med et ridse-beskyttende (scratch-proof ) lag. Verbatim har dertil udviklet en teknologi, der overstiger kravene – den unikke ScratchGuard-teknologi – som er et specielt modstandsdygtigt overfladelag.

Verbatim Blu-ray diskene udstyret med ScratchGuard teknologien modstår fedtede fingeraftryk, er mindre følsom overfor ultraviolet lys (sollys), og er smuds- og støvafvisende. Dertil har Verbatims Blu-ray diske bestået den såkaldte ‘ståluld’ test med et flot resultat. Testen går ud på, at Verbatim Blu-ray disken gnubbes med ståluld for at afprøve mediets modstandskraft overfor hverdagslivets slitage.

 

 

 

 

Diskens struktur
Den strukturelle opbygning af en Blu-ray disk er meget forskellig fra CD- og DVD strukturen. CD’en er opbygget af ét lag som er 1.2mm tykt, mens en DVD består af to lag på hver 0.6mm i tykkelsen. Blu-ray disken er ligeledes 1,2mm tykt, men det er et blot 0,1mm tykt lag på toppen af disken, som er datalaget. Det tynde lag på toppen sikrer den optimale afstand mellem datasporene og drevets optiske system.

Kombinationen af den blå laser og Blu-ray diskens struktur tillader, at meget store mængder data kan lagres på medierne. DVD disken har en sporbredde på 0.74μm, hvor en Blu-ray disks sporbredde kun er på 0.32μm. Den blå laserstråle er blot ca. en femtedel så stor som DVD’ens røde laserstråle. Resultatet af dette er, at man med en blå laser kan opnå 500% større lagringskapacitet.

Dobbeltlag
Verbatims nye teknologier gør det muligt at producere pålidelige multi-layer medier med hele to optagelag. Hvert optagelag består i sig selv af to lag, et datalag og et ikke ledende lag. Imellem optagelagene befinder der sig et ‘afstandslag’, som gør det muligt at læse og brænde på begge optagelag.

  • Fremragende beskyttelse samt arkiveringspålidelighed
  • Høj skrivehastighed er mulig
  • Flere optagelag
  • Muligt at genskrive mere end 1.000 gange på BD-RE