Verbatim tager miljøet alvorligt. Derfor ønsker vi altid at levere miljøvenlige produkter. Alle Verbatim-batterier er fri for kviksølv og cadmium, og alle de anvendte materialer i batterierne lever op til de kriterier, som den europæiske lovgivning for batterier har dikteret.

Alle vores batterier overholder EU-direktivet "RoHS" (Restriction of Hazardous Substances) til begrænsning af farlige materialer, og du kan se Wheelie-bin-logoet på vores forpakninger, hvilket viser, at vi imødekommer de forskellige regionale programmer til indsamling og genanvendelse i Europa.

Batterier skal samles og smides ud separat fra husholdningsaffald, enten til genbrug eller i dertil beregnede batteribokse. I nogle lokalområder tilbydes der indsamling eller genbrug af alkaline-batterier. Du skal kontakte dine lokale myndigheder for yderligere oplysninger.

Det er vigtigt, at man ikke smider store mængder alkaline-batterier ud samlet. Dette skyldes, at brugte batterier stadig indeholder lidt strøm, og når de kommer i kontakt med andre batterier, kan der opstå sikkerhedsrisici.